Parasieten

Parasieten kunnen serieuze problemen veroorzaken bij uw kat. Dit geldt voor zowel uitwendige parasieten zoals vlooien en mijten als ook voor inwendige parasieten zoals wormen en protozoën. Het is verstandig parasitaire aandoeningen te voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Door uw kat met enige regelmaat te ontwormen en te ontvlooien bent u de problemen vaak voor. Als bijkomend voordeel draagt u bij tot het laag houden van de besmettingsgraad in de omgeving. Dit laatste is met name voor worminfecties van belang, daar wij mensen (en dan met name kinderen) zich via de omgeving (zandbakken, parken, etc.) kunnen besmetten.

Parasieten bestrijdt u met anti-parasitaire middelen. Om te beginnen behandelt u uw kat, maar in sommige gevallen is een behandeling van de omgeving ook noodzakelijk. Wij werken met de modernste anti-parasitaire middelen. Dit heeft als groot voordeel dat de kans op resistentie zeer klein is.