Arthroscopie

Arthroscopie houdt in dat er een kijkoperatie in een gewricht wordt uitgevoerd. Een kijkoperatie in het gewricht is geïndiceerd bij aandoeningen als LPC (Los Processus Coronoïdeus), LPA (Los Processus Anconeus) en OCD (Osteochondrose Dissecans). Een LPC en een LPA betreft problemen van de elleboog, een OCD is een probleem wat in het schoudergewricht kan voorkomen.

Bij al deze aandoeningen speelt een los fragmentje in het gewricht de hond parten. Dit los fragmentje geeft enerzijds hinder door zijn aanwezigheid en anderzijds veroorzaakt het kraakbeenschade aan het gewricht. Bij het aanwezig blijven van het losse fragmentje zal het probleem (de pijn met het belasten van het gewricht) langzaam toenemen.

Bij een arthroscopische operatie wordt met behulp van moderne technieken op een minimaal invasieve methode het zieke gewricht behandeld. Minimaal invasief, omdat er slechts enkele kleine incisies nodig zijn om in het gewricht te komen. Met behulp van een camera wordt het gewricht geïnspecteerd. Het doel is om alle aanwezige losse fragmentjes te verwijderen en beschadigd kraakbeen op te schonen zodat een zo schoon mogelijk gewricht achter blijft. Omdat deze operatietechniek inmiddels jaren op onze praktijk succesvol wordt uitgevoerd hebben we veel expertise op dit gebied opgebouwd. 

Recente ontwikkelingen binnen de orthopedie richten zich op lichaamseigen therapieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen herstelvermogen van de hond en dit herstelvermogen wordt gebruikt in het genezingsproces. De veiligheidsmarge van autologe (lichaamseigen) producten is groot en direct vanuit het dier beschikbaar. De eerste ervaringen van het gebruik bij honden zijn positief. Een voorbeeld van een lichaamseigen therapie is het gebruik van ACP, Autologous Conditioned Plasma.

Het grote voordeel van een arthroscopie ten opzicht van het volledig open leggen van het gewricht is dat de operatiewond veel kleiner is. Dit komt het post-operatieve herstel ten goede. Er wordt weinig weefsel getraumatiseerd en hierdoor zal een snelle genezing optreden. Omdat de pijn post-operatief minder ernstig is ten opzichte van de andere techniek is de patiënt sneller op de been.