Ons Covid19/ Corona beleid

Vanwege de aanhoudende Coronapandemie en het stijgen van het aantal besmettingen in Nederland blijven er op zowel De Vliethoeve (afdeling gezelschapsdieren) als op De Carlshoeve (afdeling paard) speciale voorzorgsmaatregelen van kracht. Wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden en danken u voor het begrip.

De belangrijkste maatregelen:

  • bij binnenkomst desinfecteren van handen
  • (liefst) enkel pinbetalingen
  • voor gezelschapsdieren: 1 eigenaar (zonder Coronaverschijnselen) per dier
  • voor paarden: maximaal 2 begeleiders (zonder Coronaverschijnselen) per dier
  • kom op het afgesproken tijdstip binnen (niet te vroeg of te laat)
  • neem zo veel als mogelijk de 1,5 maatregel in acht 
  • gebruik zo veel als mogelijk een mondkapje en zeker wanneer het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren
  • kom bij (lichte) verkoudheid of koorts niet naar de praktijk. Ook wanneer u contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus vragen wij u 10 dagen te wachten voor u naar de praktijk komt. Wellicht kunt u iemand anders vragen met uw dier naar de praktijk te komen?
  • heeft u medicatie en/of voer nodig, bestel dit alvast telefonisch zodat ieders aanwezigheid op de praktijk zo kort mogelijk duurt
  • de aankomende tijd doen de gezelschapsdierenartsen geen visites aan huis

Onze medewerkers wassen na een contactmoment de handen met water en zeep. Ook worden de onderzoektafels tussen de consulten door gereinigd met water en zeep.

De door ons genomen maatregelen zijn voornamelijk gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Wanneer deze adviezen veranderen zullen wij, indien noodzakelijk, onze adviezen aanpassen.

Wij vragen u nogmaals begrip voor deze maatregelen en danken u voor uw medewerking.

Zo bereikt u ons

Afdeling gezelschapsdieren
De Vliethoeve Zuidzijde 101, 2411 RW, Bodegraven


Afdeling paard
De Carlshoeve Zuidzijde 65, 2411 RT, Bodegraven


 info@dapbodegraven.nl