Gedragsconsult

Honden hebben een eigen manier van communiceren en helaas botst dat soms met onze manier van communiceren waardoor we elkaar niet begrijpen. Op die manier kan er een conflict ontstaan waar probleemgedrag uit voort kan komen. Gelukkig komt het niet vaak tot dit resultaat, maar wat te doen als dit probleemgedrag wel ontstaat?

Regina Rietveld, één van onze assistenten, is een gediplomeerd kynologisch gedragstherapeute. Zij is in staat probleemgedrag in kaart te brengen. Wat verstaan we onder probleemgedrag?

Probleemgedrag is gedrag dat per definitie een probleem voor de eigenaar en omgeving is. Dus niet per se voor de hond zelf. Dit is een essentieel verschil en om probleemgedrag te behandelen is het ook goed dit te beseffen. Voorbeelden van probleemgedrag zijn onzindelijkheid, (verlatings)angst, agressie, niet luisteren en dominantie problemen.

Om het probleemgedrag goed te analyseren is het belangrijk het goed te observeren. Dat is de reden dat een gedragsconsult bij u thuis plaatsvindt. Tijdens een 1 tot 2 uur durend consult wordt het gedrag goed geobserveerd en worden verschillende testen gedaan. Vervolgens wordt het probleem geanalyseerd en wordt een behandelplan opgesteld. Wanneer Regina het verstandig vindt medicatie in te zetten wordt dit met een van de artsen overlegd. Het gehele consult wordt uiteindelijk schriftelijk uitgewerkt zodat u altijd hier op terug kunt vallen. Uiteraard zullen wij u tijdens de therapie indien gewenst blijven adviseren.

Regina Rietveld
Regina Rietveld