Dentale röntgen

Van de tanden en kiezen is alleen de kroon zichtbaar in de bek. Het grootste gedeelte van het element, waaronder de wortels, zijn niet te zien en bevinden zich onder het tandvlees en in de kaak. Om het element goed te kunnen beoordelen worden dentale röntgenfoto's gemaakt.

Dentale röntgenfoto's maken het mogelijk beschadigingen van het element goed in beeld te brengen. Daarnaast kan met behulp van dentale röntgenfoto's beoordeeld worden of het element voldoende steun heeft van het omringende weefsel. Indien dat niet het geval is, is het advies over te gaan tot extractie om problemen en daarmee optredende klachten bij de hond in de toekomst te voorkomen.