Echocardiografie

Bij honden met aanwijzingen voor een hartprobleem is het zinvol een echografisch onderzoek van het hart te verrichten. Het echografisch onderzoek stelt ons in staat metingen te verrichten waarna we gefundeerde uitspraken kunnen doen omtrent afwijkingen aan de hartspier en het functioneren van het hart. Het stelt ons in staat om bij lekkende of vernauwde kleppen drukgradiënten over de verschillende kleppen te meten door middel van dopplertechnologie. De uitkomsten van deze metingen zijn essentieel in de beslissing wel of niet met medicatie te starten. 

 

Een veel voorkomende hartaandoening bij honden is een lekkage van de mitralisklep. Dit is de linkerklep tussen de kamer en boezem. Lekkage van deze klep is berucht bij verschillende rassen waaronder de Cavelier King Charles Spaniel. Met behulp van het echografisch onderzoek zijn we in staat de ernst van de lekkage in beeld te brengen en kunnen we u als eigenaar van het juiste advies voorzien hoe om te gaan met deze aandoening. 

Naast hartruisjes kan een onregelmatige hartslag ook een indicatie zijn tot het verrichten van een hartecho. Ook kan het onderzoek worden uitgevoerd voor de screening van erfelijke aandoeningen zoals dilatieve cardiomyopathie (DCM).