Actueel

Update aanpassingen vanwege het coronavirus

16 juli 2020

Ondanks de steeds meer versoepelende maatregelen blijven vooralsnog de bestaande maatregelen binnen onze praktijk van krachtvan kracht. Wij vragen u vriendelijk te schikken in deze maatregelen als u een bezoek aan onze praktijk brengt.

Wanneer u voornemens bent naar onze praktijk te komen met uw gezelschapsdier zullen we u vragen om met 1 persoon te komen. Uiteraard vragen wij u wanneer u klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan het coronavirus om thuis te blijven en een ander persoon te sturen. Voor eigenaren van paarden kunnen 1 tot maximaal 2 personen het paard vergezellen. Uiteraard houden we rekening met de 1,5 meter maatregel.

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie. Mocht u eerder gearriveerd zijn, wacht dan buiten of in de auto om zo het aantal mensen in de wachtkamer te beperken. Daarnaast is het aantal plekken in de wachtkamer geminimaliseerd.

Voor het ophalen van medicatie en voer kunt u gewoon terecht op de praktijk. Wij vragen u hierbij om de aanwijzingen zoals deze zichtbaar zijn op de praktijk en/ of van het personeel op te volgen.  

Tijdens het consult zullen we vaker de hulp van een assistente vragen tijdens het onderzoek  van uw dier om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Ook hierbij vragen wij u om uw medewerking.

Helaas gelden deze maatregelen ook tijdens een euthanasie waardoor de gang van zaken rondom de euthanasie wat aanpassingen kent. Ook hierbij vragen wij u om uw begrip.

Mocht de situatie vragen om andere maatregelen dan houden wij u op de hoogte. Voor nadere informatie kunt u bellen met de assistente.