Oncologische chirurgie

Bij het verwijderen van tumoren kan het belangrijk zijn voor de operatie een celonderzoek van de tumor uit te laten voeren. Dit celonderzoek geeft meer inzicht in de aard van de tumor en mede met deze informatie kan de marge welke gehanteerd zal worden bij het verwijderen van de tumor bepaald worden. 

In het geval dat het celonderzoek te weinig informatie heeft opgeleverd kan besloten worden eerst een excisiebiopt te nemen. Hierbij wordt een stukje weefsel weggenomen voor pathologisch onderzoek. Deze stap zal in veel gevallen echter niet nodig zijn.

Om de grootst mogelijke zekerheid te hebben dat een tumor volledig is verwijderd zal altijd, indien mogelijk, een ruime marge gehanteerd worden. Ten opzichte van de verwijderde tumor is de operatiewond dan ook een stuk groter. In sommige gevallen heeft het de voorkeur het orgaan waar de tumor zich in bevindt (gedeeltelijk) te verwijderen. Bij milttumoren wordt de milt volledig verwijderd. Bij melkkliertumoren kan gekozen worden voor een partiële melklijstresectie, waarbij een gedeelte van de melkklierpakketten behouden blijft.

Alvorens over te gaan tot het verwijderen van de tumor kan het zinvol zijn nader onderzoek te doen naar het voorkomen van uitzaaiïngen. Indien er uitzaaiïngen gezien worden is het nut van een operatie twijfelachtig.