Oogchirurgie

Chirurgie van het oog is geen uitzondering. Aandoeningen als entropion (het naar binnen keren van de oogleden), hypertrofie van de glandula lacrimalis ('kersepit'), hoornvliesbeschadigingen, trauma en processen achter het oog komen regelmatig voor. Voor veel van de aandoeningen geldt een raspredispositie wat inhoudt dat ze bij bepaalde rassen meer voorkomen.

Spoed is vereist wanneer door trauma de oogbol uit de oogkas is geluxeerd. Met name bij Chihuahua's en Pekingnezen treedt dit relatief makkelijk op. Door snel het oog chirurgisch terug te plaatsen kan blijvend letsel worden voorkomen.

Bij entropion wordt het te veel aan ooglidhuid weggenomen. Dit vereist nauwkeurig inzicht omdat voorkomen moet worden dat er teveel huid wordt weggenomen. Bij een hypertrofie van de traanklier ('kersepit') wordt geadviseerd de klier terug te hechten, waarmee de functie van de klier behouden blijft. Ondanks dat het oog over meerdere traanklieren beschikt is de klier die hypertrofieert de belangrijkste. Het verwijderen van de klier kan uiteindelijk leiden tot te droge ogen. Omdat in sommige gevallen de klier zich moeilijk terug laat hechten kan hier uiteindelijk toch voor gekozen worden. 

Andere voorbeelden van oogoperaties zijn het verwijderen van een misvormd stukje kraakbeen in het ooglid van de hond (iets wat met name bij grote honden zoals de Duitse Dog voorkomt) en het verwijderen van de oogbol. Het verwijderen van de oogbol vindt plaats wanneer de hond continu last heeft van het oog en het oog onherstelbaar beschadigd is. Door de oogbol te verwijderen valt de pijn weg wat het welzijn ten goede komt.