Aan-/Verkoopkeuring

De bedoeling van een aan- of verkoopkeuring is om een zo grondig en volledig mogelijk veterinair onderzoek van het bewuste paard uit te voeren. Hiermee kunnen de factoren van veterinaire aard die het functioneren van het paard beinvloeden, in het gebruik waarvoor het bedoeld is, zo accuraat mogelijk worden vastgesteld. Dit stelt de mogelijk toekomstige koper in staat om een zo gefundeerd mogelijke beslissing te nemen over de eventuele aankoop van het paard.

Omdat de eisen van de opdrachtgever (de (ver)koper) kunnen afwijken van de standaardkeuring bijvoorbeeld in de internationale handel, is het ook mogelijk om óp maat gemaakte' keuringen te laten uitvoeren.