Electrocardiogram

Een electrocardiogram (ECG) is een registratie van het elektrisch signaal dat wordt geproduceerd door de hartspier tijdens het samentrekken. Door deze registratie kan worden vastgesteld of het paard een onregelmatige hartslag heeft of niet. Als er sprake is van een onregelmatige hartslag dan hoeft dat niet afwijkend (pathologisch) te zijn aangezien er bij paarden ook normaal voorkomende (fysiologische) onregelmatigheden bestaan.

Om een ECG te kunnen maken worden er vier electrodes door middel van stickers bevestigd op de huid. Het signaal dat draadloos naar de laptop wordt gestuurd is weergegeven in een grafiek.