Oogchirurgie

In sommige gevallen is er met spoed een operatie nodig voor een oogprobleem, bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige beschadiging of infectie. In de meeste gevallen zal het gaan om een ingreep die nodig is om op de langere termijn het zicht en het oog van het paard te behouden. Je kunt hierbij denken aan het verwijderen van tumoren (bijvoorbeeld het plaveiselcelcarcinoom dat vaak bij Haflingers voorkomt) en het plaatsen van ciclosporine implantaten (voor maanblindheid en keratitis).

Hanneke Panhuijzen
Hanneke Panhuijzen