Voedingsadvies

Om optimaal te presteren is optimale voeding nodig. Minder werklust, snellere vermoeidheid en minder spierontwikkeling zijn eerste aanwijzingen dat optimalisatie van het rantsoen mogelijk is. De rantsoensberekening berust voor een zeer belangrijk deel op de samenstelling van het ruwvoer. Deze gehaltes zullen dus in het lab bepaald dienen te worden. Vervolgens kan er voor de specifieke eisen die qua sport aan het paard gesteld worden een optimaal rantsoen worden samengesteld.

Behalve de sub-optimaal presterende sportpaarden is er ook de groep patiënten die vanwege hun aandoening (allergie, maagdarmproblemen, etc.) een speciaal dieet nodig hebben. DAP Bodegraven is dealer van Pavo en Sanequi, maar in de rantsoensberekening worden alle voersoorten betrokken.