Osteosynthese

Wanneer er sprake is van een botbreuk is in veel gevallen chirurgie geïndiceerd. Men spreekt van osteosynthese als een gebroken bot chirurgisch wordt behandeld. 

Er zijn meerdere osteosynthesetechnieken om een botbreuk te repareren. De keuze hangt volledig af van het type breuk en de lokalisatie. Er kan gekozen worden voor het gebruik van pinnen, plaatmateriaal, cerclagedraad en schroeven. Vaak wordt een combinatie van materialen gebruikt.

Het grote voordeel van osteosynthese is het feit dat de hond sneller het gebroken onderdeel kan en mag belasten. Hierdoor verloopt het herstel over het algemeen veel sneller dan wanneer voor een niet-chirurgische behandeling wordt gekozen.

De röntgenfoto toont een gebroken bekken na operatie.  Het bekken is gestabiliseerd met behulp van een plaat. Doordat de plaat de gebroken bekkendelen op zijn plaats houdt zullen de twee andere plaatsen waar het bekken eveneens gebroken is vanzelf genezen.