Patellaluxatie

Een patellaluxatie houdt in dat de knieschijf (patella) een abnormale beweeglijkheid kent naar links of naar rechts waardoor deze luxeert. Er bestaan een aantal graderingen van dit meestal aangeboren ziektebeeld. Omdat er een erfelijke basis voor dit ziektebeeld bestaat worden meerdere rassen hier op gescreend.

Een patellaluxatie is operatief te corrigeren. Hierbij worden drie technieken gecombineerd. Allereerst wordt de geul waar de knieschijf door beweegt uitgediept. Vervolgens vindt er een transpositie plaats van de crista tibea waardoor meer stabiliteit gecreëerd wordt. Als laatste wordt het gewrichtskapsel imbricerend gehecht wat ook bijdraagt tot een toename aan de stabiliteit van het gewricht. Door de drie technieken te combineren neemt de kans op recidief (het terugkomen van de klacht) enorm af. 

Patellaluxaties zijn over het algemeen niet zeer pijnlijk. De last valt op doordat de hond af en toe de betreffende achterpoot optilt als gevolg van een mechanische belemmering de poot te strekken. Omdat de abnormale beweeglijkheid van de knieschijf de kans op arthrosevorming aanzienlijk vergroot, is, afhankelijk van de ernst en ondanks het niet aanwezig zijn van pijnklachten, de beweeglijkheid van de knieschijf operatief te corrigeren. Dit vermindert de kans op arhrose op latere leeftijd en vergroot daarmee het uitblijven van pijnklachten.