Inspanningstest

Een inspanningstest wordt gebruikt om zo gestandaardiseerd mogelijk metingen te verrichten om de conditie van het paard te bepalen. Wanneer de inspanningstest is uitgevoerd kan hieruit bepaald worden hoe de conditie is van je paard. Je kunt deze waarnemingen gebruiken om je trainingsschema te ontwerpen (je weet nu het aerobe en het anaerobe omslagpunt), Om de status van de conditie van je paard te bepalen (ten opzichte van andere paarden en ten opzichte van onderzoeksgegevens) en om later in het seizoen de effectiviteit van je trainingen ter beoordeling als je de test herhaalt (hoeveel de conditie van het paard verbeterd is).

Hoe de inspanningstest wordt afgelegd hangt af van de discipline waarvoor het paard gebruikt wordt. Zo zal er voor dressuur- en springpaarden vaak een test worden afgelegd in de rijbaan. Endurance en eventing paarden, dravers en volbloeden zullen de test afleggen op een draf- of renbaan waarbij er wel schema's worden gebruikt specifiek voor de betreffende sport. Aangezien we steeds meer paarden testen, beschikken we over veel referentiemateriaal om jouw paard mee te vergelijken.