Cardiologie

Cardiologie is een discipline waar beeldvorming een centrale rol speelt. Een hartziekte vraagt namelijk niet altijd meteen om een behandeling. Het verloop van de ziekte dient echter wel goed gevolgd te worden. Op die manier kan het moment dat behandelen noodzakelijk is goed worden vastgesteld. Nadat een behandeling is gestart blijft het verstandig de hond regelmatig te controleren.

Wanneer een hartruisje gehoord wordt tijdens het klinisch onderzoek kan echografisch onderzoek duidelijkheid verschaffen over de ernst en oorsprong van het ruisje. Een ander voorkomend ziektebeeld is een ziekte aan de hartspier zelf. Dilatieve cardiomyopathie komt met name bij grote hondenrassen voor. Behalve een echografisch onderzoek is het mogelijk om al in het subklinische stadium, dus voordat de ziekte zich manifesteert, door middel van bloedonderzoek aan te tonen of de hond de ziekte heeft. Dit is van belang, omdat in dit geval is gebleken dat wanneer een behandeling in dit subklinische stadium gestart wordt de ontwikkeling van het ziektebeeld geremd kan worden. 

En hoewel bij honden een onregelmatige hartslag normaal kan zijn, is in veel gevallen een ECG noodzakelijk om de aard van de onregelmatigheid in beeld te brengen. 

ECG 

Met een ECG (electrocardiogram) kunnen we een onregelmatige hartslag in beeld brengen. Hierbij krijgt de hond een aantal plakkers op zijn borstkas waarna het hartfilmpje gemaakt wordt. Voor de hond is dit een weinig belastend onderzoek.

Een ECG is een weergave van electrische stromen die over de hartspier lopen. Deze prikkels zorgen voor het samentrekken van de hartspier. In het hart bevindt zich de sinusknoop van waaruit de prikkels worden opgewekt. Door veranderingen van de hartspier of andere oorzaken kan het opwekken van de prikkels of het verloop van de prikkels over de hartspier niet goed verlopen. Doordat een ECG het verloop van de prikkels in beeld brengt kan de aard van de prikkelstoornis vastgesteld worden. Dit is van belang, omdat hierdoor gericht een therapie gestart kan worden.

Lees meer: Echocardiografie en Röntgen

Terug naar Hond