Cardiologie

Cardiologie is een discipline waar beeldvorming een centrale rol speelt. Een hartziekte vraagt namelijk niet altijd meteen om een behandeling. Het verloop van de ziekte dient echter wel goed gevolgd te worden. Op die manier kan het moment dat behandelen noodzakelijk is goed worden vastgesteld. Nadat een behandeling is gestart blijft het verstandig de hond regelmatig te controleren.

Wanneer een hartruisje gehoord wordt tijdens het klinisch onderzoek kan echografisch onderzoek duidelijkheid verschaffen over de ernst en oorsprong van het ruisje. Een ander voorkomend ziektebeeld is een ziekte aan de hartspier zelf. Dilatieve cardiomyopathie komt met name bij grote hondenrassen voor. Behalve een echografisch onderzoek is het mogelijk om al in het subklinische stadium, dus voordat de ziekte zich manifesteert, door middel van bloedonderzoek aan te tonen of de hond de ziekte heeft. Dit is van belang, omdat in dit geval is gebleken dat wanneer een behandeling in dit subklinische stadium gestart wordt de ontwikkeling van het ziektebeeld geremd kan worden. 

En hoewel bij honden een onregelmatige hartslag normaal kan zijn, is in veel gevallen een ECG noodzakelijk om de aard van de onregelmatigheid in beeld te brengen. 

Eddy van Boxel
Eddy van Boxel