Chirurgie

 • Met de opkomst van nieuwe technieken heeft de conventionele manier van steriliseren plaats gemaakt voor de moderne laparoscopische sterilisatie. Inmiddels wordt deze manier van steriliseren jaren succesvol en naar volle tevredenheid van onze cliënten uitgevoerd.

  Een laparoscopische sterilisatie wordt uitgevoerd door middel van dunne buisvormige instrumenten die via kleine huidopeningen naar binnen worden gebracht. Eén werkkanaal is voor een lichtbron en camera en de andere voor het werkinstrument. Deze methode heeft een aantal voordelen ten opzichte van de conventionele buikoperatie. Ten eerste zal het risico op infectie kleiner zijn dan wanneer de buik door middel van een grotere incisie geopend wordt. Ten tweede is de procedure zeer snel uit te voeren waardoor de narcose minder belastend wordt. Ten derde verloopt het herstel sneller en kunnen de honden eerder hun normale ritme oppikken, omdat de operatiewondjes veel kleiner zijn.

 • Om meerdere redenen kan een eigenaar ervoor kiezen de reu te laten castreren. In veel gevallen wordt de keuze gemaakt vanwege gedrag specifieke aspecten, maar ook kan er een medische noodzaak zijn, bijvoorbeeld in het geval van een testikeltumor.

  Bij de castratie van de reu worden beide testikels verwijderd. De ingreep vindt onder algehele narcose plaats. De eigenaar is aanwezig bij het in slaap brengen van de hond omdat naar onze ervaring dit geruststellender is voor de hond. Omdat de wond onderhuids wordt gehecht zijn er na de ingreep geen hechtingen zichtbaar. Bij het ophalen van de hond ontvangt de eigenaar zowel mondeling als schriftelijk uitleg omtrent de operatie en nazorg. Standaard worden de eigenaren van operatiepatiënten de dag na de ingreep gebeld om te evalueren hoe het gaat.

  Na tien dagen komt u met de hond terug voor controle van de wond.

 • Bij een gastropexie wordt de maag vastgezet aan de buikwand. Deze operatie wordt na een maagkanteling uitgevoerd maar kan ook preventief worden uitgevoerd. In dat geval gebeurt het laparoscopisch, dat wil zeggen via een kijkoperatie.

  Een maagkanteling (maagdilatie/-volvulussyndroom) komt met name voor bij grote honden met een diepe borstkas zoals de Dobermann, Duitse Dog of Duitse Herder. Maar ook bij andere grote hondenrassen zoals de Berner Sennenhond kunnen maagkantelingen voorkomen. Maagkantelingen dienen met spoed behandeld te worden, omdat door de kanteling onherstelbare schade van de maag en milt kunnen ontstaan. Bovendien is de aandoening uitermate pijnlijk voor de hond.

  Wanneer de maag preventief vastgezet wordt, kan deze in de toekomst niet meer kantelen. Als het een preventieve ingreep betreft, kan de operatie laparoscopisch uitgevoerd. Hierdoor is de buikwond een stuk kleiner wat het herstel ten goede komt.

 • Bij het verwijderen van tumoren kan het belangrijk zijn voor de operatie een cel-onderzoek van de tumor uit te laten voeren. Dit cel-onderzoek geeft meer inzicht in de aard van de tumor en mede met deze informatie kan de marge welke gehanteerd zal worden bij het verwijderen van de tumor bepaald worden.

  In het geval dat het cel-onderzoek te weinig informatie heeft opgeleverd kan besloten worden eerst een excisiebiopt te nemen. Hierbij wordt een stukje weefsel weggenomen voor pathologisch onderzoek. Deze stap zal in veel gevallen echter niet nodig zijn.

  Om de grootst mogelijke zekerheid te hebben dat een tumor volledig is verwijderd zal altijd, indien mogelijk, een ruime marge gehanteerd worden. Ten opzichte van de verwijderde tumor is de operatiewond dan ook een stuk groter. In sommige gevallen heeft het de voorkeur het orgaan waar de tumor zich in bevindt (gedeeltelijk) te verwijderen. Bij milttumoren wordt de milt volledig verwijderd. Bij melkkliertumoren kan gekozen worden voor een partiële melklijstresectie, waarbij een gedeelte van de melkklierpakketten behouden blijft.

  Alvorens over te gaan tot het verwijderen van de tumor kan het zinvol zijn nader onderzoek te doen naar het voorkomen van uitzaaiingen. Indien er uitzaaiingen gezien worden is het nut van een operatie twijfelachtig.

Een chirurgische ingreep is een spannende gebeurtenis voor patiënt en eigenaar. Zowel voor als na een chirurgische ingreep zullen wij u goed begeleiden, of het nu een routinematige ingreep of een specialistische ingreep betreft.

Omdat honden in het algemeen steun zoeken bij hun baasje vinden we het belangrijk dat u er bij bent wanneer uw hond wordt voorbereid voor de ingreep. Om die reden ontvangt u daags voor de ingreep informatie thuis betreffende de te nemen voorzorgsmaatregelen en de gang van zaken voorafgaande aan de operatie. Tevens ontvangt u bij het ophalen van uw hond persoonlijke uitleg over het verloop van de operatie en krijgt een brief mee waar de nazorg in beschreven staat. De dag na de operatie wordt u door een assistente gebeld om te informeren hoe het met uw hond gaat. Een aantal dagen na de operatie komt u met uw hond terug voor controle.

Terug naar Hond