Endocrinologie

De endocrinologie bestrijkt het gebied van de hormoonproducerende organen. Tot dit vakgebied behoren bestrijding van ziekten als suikerziekte, de ziekte van Cushing, de ziekte van Addison en hypothyreoïdie (een te traag werkende schildklier). Uitgebreid bloedonderzoek is vaak noodzakelijk om te komen tot een diagnose.

Indien uw hond een endocriene ziekte heeft blijft hij onder controle staan. Niet in de laatste plaats omdat in veel gevallen een langdurige, soms zelfs levenslange therapie vereist is.