(Laparoscopische) gastropexie

Bij een gastropexie wordt de maag vastgezet aan de buikwand. Deze operatie wordt na een maagkanteling uitgevoerd maar kan ook preventief worden uitgevoerd. In dat geval gebeurt het laparoscopisch, dat wil zeggen via een kijkoperatie.

Een maagkanteling (maagdilatie/-volvulussyndroom) komt met name voor bij grote honden met een diepe borstkas zoals de Dobermann, Duitse Dog of Duitse Herder. Maar ook bij andere grote hondenrassen zoals de Berner Sennenhond kunnen maagkantelingen voorkomen. Maagkantelingen dienen met spoed behandeld te worden, omdat door de kanteling onherstelbare schade van de maag en milt kunnen ontstaan. Bovendien is de aandoening uitermate pijnlijk voor de hond.

Wanneer de maag preventief vastgezet wordt, kan deze in de toekomst niet meer kantelen. Als het een preventieve ingreep betreft, kan de operatie laparoscopisch uitgevoerd. Hierdoor is de buikwond een stuk kleiner wat het herstel ten goede komt.