Medische beeldvorming

Medische beeldvorming wordt gebruikt als aanvulling op het klinisch onderzoek. Met behulp van medische beeldvorming zijn we in staat orgaan- en botstructuren in beeld te brengen. De keuze van beeldvorming is afhankelijk van het probleem en de in beeld te brengen structuur. Omdat geen enkele beeldvormingstechniek ideaal is om alle structuren in beeld te brengen kan het noodzakelijk zijn voor meerdere technieken te kiezen voor het stellen van de diagnose.

  • Röntgen
  • Endoscopie
  • Rhinoscopie
  • Dentale röntgen
  • Echocardiografie
  • Echografie
  • Officiële heup-/ elleboogfoto's

Röntgen

Röntgendiagnostiek is niet meer weg te denken binnen de diergeneeskunde. Ernstig trauma, botbreuken, hartproblemen, benauwdheid, het zijn allemaal voorbeelden waarbij röntgenonderzoek belangrijk is. Behalve specifieke indicaties worden ook officiële heup- en elleboogfoto's gemaakt voor de Raad van Beheer of Vereniging van liefhebbers van Duitse Herders (VDH). 

Tevens beschikt de praktijk over een mobiele doorlichtapparaat. Dit maakt het mogelijk tijdens botoperaties röntgenfoto's in de operatiekamer te maken, zodat de patiënt niet vervoerd hoeft te worden. De direct beschikbare röntgenbeelden worden door de chirurg gebruikt tijdens de operatie.

Endoscopie

Endoscopisch onderzoek kent vele indicaties. Het biedt de mogelijkheid de binnenkant van slokdarm, maag en darmen in beeld te brengen. Bij chronische braak- en diarreeklachten stelt het ons in staat weefsel af te nemen voor onderzoek. Daarnaast biedt de endoscoop de mogelijkheid vreemde voorwerpen zoals naalden en satéprikkers uit de slokdarm of maag te halen zonder dat de hond daarbij geopereerd hoeft te worden.

Een voorwerp dat zich op een ongebruikelijke locatie in een huisdier bevindt noemen wij een “vreemd voorwerp”. Dit kan bijvoorbeeld een grasaar zijn in oor maar ook een tennisbal of sok in de maag. Deze voorwerpen kunnen voor problemen zorgen en moeten daarom verwijderd worden. Dit kan door middel van het laten braken van de hond (bijvoorbeeld wanneer deze een sok of plastic zakje opgegeten heeft). Het braakmiddel wat we gebruiken voor de hond kunnen we helaas niet gebruiken voor de kat waardoor we katten helaas niet kunnen laten braken. En let op: zout is gevaarlijk om te geven en daarom niet geschikt om als braakmiddel te geven.

Voor bepaalde vreemde voorwerpen is braken geen optie. Dit geldt met name voor voorwerpen die tijdens het braken de maagwand of slokdarm kunnen beschadigen. In dat geval maken we gebruik van de scoop om het voorwerp uit de maag te halen. Ook wanneer een voorwerp in de slokdarm is vastgelopen is het uitvoeren van een scopie geïndiceerd omdat in dat geval braken geen zin heeft.

Wanneer u ziet dat uw dier een “vreemd voorwerp” op eet kunt u altijd de praktijk bellen zodat we uw dier direct kunnen helpen.

Endoscopisch onderzoek vindt altijd onder algehele narcose plaats. Tijdens het onderzoek worden de opnamen van de beelden gemaakt zodat deze na het onderzoek met de eigenaar kunnen worden besproken.

Rhinoscopie

Wanneer er bij de hond sprake is van chronische neusuitvloeiïng kunnen met een camera de neusgangen beoordeeld worden. Dit onderzoek wordt een rhinoscopie genoemd. Een rhinoscopie is zinvol bij het verwijderen van vastgelopen vreemde voorwerpen in de neus zoals een grasaar. Maar ook bij problemen van andere aard kan een rhinoscopie zinvol zijn. Tijdens het onderzoek kunnen er namelijk ook weefselbiopten genomen worden van het neusslijmvlies. Dit weefselonderzoek is vaak van essentieel belang voor het stellen van de juiste diagnose.

Dentale röntgen

Van de tanden en kiezen is alleen de kroon zichtbaar in de bek. Het grootste gedeelte van het element, waaronder de wortels, zijn niet te zien en bevinden zich onder het tandvlees en in de kaak. Om het element goed te kunnen beoordelen worden dentale röntgenfoto's gemaakt.

Dentale röntgenfoto's maken het mogelijk beschadigingen van het element goed in beeld te brengen. Daarnaast kan met behulp van dentale röntgenfoto's beoordeeld worden of het element voldoende steun heeft van het omringende weefsel. Indien dat niet het geval is, is het advies over te gaan tot extractie om problemen en daarmee optredende klachten bij de hond in de toekomst te voorkomen.

Echocardiografie

Bij honden met aanwijzingen voor een hartprobleem is het zinvol een echografisch onderzoek van het hart te verrichten. Het echografisch onderzoek stelt ons in staat metingen te verrichten waarna we gefundeerde uitspraken kunnen doen omtrent afwijkingen aan de hartspier en het functioneren van het hart. Het stelt ons in staat om bij lekkende of vernauwde kleppen drukgradiënten over de verschillende kleppen te meten door middel van dopplertechnologie. De uitkomsten van deze metingen zijn essentieel in de beslissing wel of niet met medicatie te starten. 

Een veel voorkomende hartaandoening bij honden is een lekkage van de mitralisklep. Dit is de linkerklep tussen de kamer en boezem. Lekkage van deze klep is berucht bij verschillende rassen waaronder de Cavelier King Charles Spaniel. Met behulp van het echografisch onderzoek zijn we in staat de ernst van de lekkage in beeld te brengen en kunnen we u als eigenaar van het juiste advies voorzien hoe om te gaan met deze aandoening. 

Naast hartruisjes kan een onregelmatige hartslag ook een indicatie zijn tot het verrichten van een hartecho. Ook kan het onderzoek worden uitgevoerd voor de screening van erfelijke aandoeningen zoals dilatieve cardiomyopathie (DCM).

Echografie

Echografisch onderzoek maakt het mogelijk "door" weefsel heen te kijken. Bij echografisch onderzoek wordt gebruikt  gemaakt van ultrasone geluidsgolven. Deze worden door het apparaat  verzonden en door de verschillende weefselstructuren teruggekaatst (een echo). Verschillende weefsels veroorzaken verschillende echo's. Het  echo-apparaat is in staat deze verschillende echo's weer te geven, waardoor er een 2-dimensionaal beeld ontstaat waarbij verschillende structuren zichtbaar worden.

Echografisch onderzoek van de buik vindt plaats bij afwijkende buikpalpatie (er is bijvoorbeeld een bult in de buik gevoeld) of wanneer uit ander onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek) is gebleken dat bepaalde organen niet goed functioneren. Soms is het raadzaam structuren in de buik aan te prikken om verder onderzoek te kunnen doen, zoals de urineblaas. Onder echobegeleiding is goed te zien waar geprikt moet worden.

Van gevonden afwijkingen zoals vrij vocht of een bult in de buik kan nader onderzoek worden verricht. Onder echobegeleiding kunnen deze afwijkingen aangeprikt worden waarna het materiaal door de patholoog beoordeeld wordt. We spreken van een dunne naald aspiratie biopsie. Soms wordt ervoor gekozen om een stukje weefsel weg te nemen. Ook dit onderzoek kan plaats vinden onder echobegeleiding.  We spreken dan van een dikke naald aspiratie biopsie.

De eigenaar is in veel gevallen bij het echografisch onderzoek aanwezig.

Officiële heup-/ elleboogfoto's

Om met een aantal rassen te mogen fokken wordt u vanuit de rasvereniging verzocht heup- en elleboogfoto's te maken. Op deze manier wordt getracht het vóórkomen van erfelijke heup- en elleboogproblemen tot een minimum te beperken.

Officiële heup- en elleboogfoto's worden door de Raad van Beheer beoordeeld. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een officieel aanvraagformulier wat op de praktijk wordt ingevuld. Hiervoor zijn de stamboomgegevens van de hond noodzakelijk. Deze dienen dan ook aanwezig te zijn bij het maken van de foto's.

Voor de Duitse Herder kunnen officiële foto's voor de VDH gemaakt worden. Deze worden in Duitsland beoordeeld.

Terug naar Hond