Inwendige ziekten

De interne geneeskunde is een omvangrijk gebied binnen de diergeneeskunde. Het houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen zoals het hart, de longen, nieren en lever. Maar ook hormonale ziekten zoals suikerziekte vallen hieronder.

Na een klinisch onderzoek wordt een diagnostisch plan opgesteld. Omdat er soms meerdere testen nodig zijn om te komen tot een juiste diagnose hechten we veel waarde aan een goede communicatie met de eigenaar. Juist bij lastige ziektebeelden is het belangrijk de eigenaar te betrekken in het diagnostisch plan, zodat deze op de hoogte blijft van de diagnostische testen en met name de reden hiervan.

Endocrinologie

De endocrinologie bestrijkt het gebied van de hormoonproducerende organen. Tot dit vakgebied behoren bestrijding van ziekten als suikerziekte, de ziekte van Cushing, de ziekte van Addison en hypothyreoïdie (een te traag werkende schildklier). Uitgebreid bloedonderzoek is vaak noodzakelijk om te komen tot een diagnose.

Indien uw hond een endocriene ziekte heeft blijft hij onder controle staan. Niet in de laatste plaats omdat in veel gevallen een langdurige, soms zelfs levenslange therapie vereist is.

Neurologie

Binnen de neurologie vallen de ziekten die gerelateerd zijn aan het zenuwstelsel. Dit is een omvangrijk gebied. Ziektebeelden die hieronder vallen zijn epilepsie, fascialis paralyse (aangezichtsverlamming) en verlamming. Epilepsie is een niet zelden voorkomend ziektebeeld waarvoor een aantal rassen gepredisponeerd zijn.

Om het neurologisch probleem goed in kaart te brengen is soms aanvullend bloedonderzoek nodig. Ook kan er gekozen worden om met behulp van beeldvormende technieken meer duidelijkheid omtrent het ziektebeeld te krijgen.

Voeding

Goede voeding is van levensbelang. Met name voor honden met bepaalde aandoeningen is een dieet heel belangrijk. Voor honden met een alvleesklierinsufficiëntie, chronische darmaandoeningen en voedselallergie bijvoorbeeld gelden strenge voedingseisen.

Ons voedingsassortiment is ingesteld op de behoefte van de individuele hond. Dat maakt het mogelijk voor iedere patiënt een optimaal dieet voor te schrijven. Hierbij worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gevolgd zodat het voedingsadvies te allen tijde up-to-date blijft.

Terug naar Hond