Chirurgie

Een chirurgische ingreep is een spannende gebeurtenis voor kat en eigenaar. U wordt zowel voor als na de operatie goed begeleid en ontvangt standaard schriftelijke nazorg mee, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. De dag na de operatie wordt u gebeld door een assistente. Zij zal informeren naar de toestand van uw kat. Uiteraard vindt in veel gevallen een aantal dagen na de operatie een controle op de praktijk plaats.

  • Schildklieroperatie
  • Blaascatheterisatie
  • Castratie
  • Sterilisatie
  • Osteosynthese
  • Oncologische chirurgie

Schildklieroperatie

Hyperthyreoïdie (een te snel werkende schildklier) is een veel voorkomende aandoening bij de oudere kat. In verreweg de meeste gevallen  betreft het een goedaardige woekering van de schildklier zelf. Behalve  een medicamenteuze behandeling kan er gekozen worden voor het verwijderen van  de vergrote schildklierlob.

Voor schildklierpatiënten gelden dan ook speciale voorzorgsmaatregelen omtrent de operatie. Het liefst behandelen we de patiënten voor de operatie een tijd medicamenteus (schildklierremmers en eventueel  bloeddrukverlagers en bèta-blokkers), waardoor de patiënt veiliger de operatie ingaat.

Bij een schildklieroperatie wordt een huidsnede gemaakt ongeveer  halverwege de hals. De schildklierlobben liggen links en rechts naast de luchtpijp. Een vergrote schildklier is meestal snel gevonden. De moeilijkheid zit hem in het gebied waar de schildklier zich bevindt. Hier lopen namelijk grote en dus belangrijke bloedvaten en zenuwen die uiteraard gespaard moeten blijven.Dat laatste geldt ook voor de bijschildklier. Dit orgaan heeft qua functie niks met de schildklier te maken. De bijschildklier regelt de homeostase van het calcium en fosfaat in het bloed. Zoals de naam al impliceert ligt het orgaan zeer dicht bij de schildklier. Verder is het orgaan maar enkele millimeters groot wat een duidelijk onderscheid soms moeilijk maakt. Mocht de bijschildklier met de schildklier verwijderd worden, omdat het orgaan zich moeilijk liet onderscheiden van de schildklier, dan is het mogelijk het orgaan los te prepareren van de schildklier en terug in het lichaam tussen twee spieren te brengen. In dat geval is de kans groot dat de bloedvoorziening van het orgaan hersteld wordt en daarmee het functioneren.

Blaascatheterisatie

Wanneer een kat niet kan plassen dient zo spoedig mogelijk de urineblaas gecatheteriseerd te worden. De praktijk is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, dus in deze situatie kunt u altijd naar de praktijk bellen. De kat zal dan altijd met spoed behandeld worden.

Een blaascatheterisatie vindt in principe onder algehele narcose plaats. Eventueel vindt er vooraf bloedonderzoek plaats om de klinische status van de patiënt beter te kunnen beoordelen. Na de ingreep heeft de kat een catheter in de plasbuis en zal om die reden enkele dagen op de praktijk in de opname verblijven. Op deze manier krijgt de blaas rust. Om een goede urineproductie te garanderen waardoor de blaas goed schoonspoelt is een infuus noodzakelijk.

Wanneer er één of meerdere blaasstenen in de blaas voorkomen dient de blaas chirurgisch geopend te worden en worden de blaasstenen verwijderd. Hierna worden de blaas en plasbuis goed gespoeld zodat ook eventueel aanwezige kleine steentjes verwijderd worden.

Castratie

Een castratie van een kater is een veel voorkomende chirurgische ingreep omdat intacte katers ongewenst gedrag kunnen laten zien. Sproeien is hier een bekend voorbeeld van. Een ander nadeel is dat intacte katers vaak verder van huis gaan en een groter leefgebied bestrijken. In het geval de kater één of twee niet ingedaalde testikels heeft kunnen deze laparoscopisch verwijderd worden.

Bij een laparoscopische operatie wordt met behulp van een kijkoperatie de testikel(s) in de buik opgezocht. Hierna worden ze met behulp van het laparoscopisch instrumentarium uit de buik verwijderd. Het voordeel van deze operatie is de relatief kleine operatiewond waardoor het post-operatief herstel veel sneller zal verlopen.

Sterilisatie

Een sterilisatie van een poes is een veel voorkomende operatie, omdat u als eigenaar de krolsheid van een poes vaak wil voorkomen. Immers, de eisprong van een poes vindt plaats op geleide van dekking, waardoor een dekking in veel gevallen ook tot dracht zal leiden die in veel gevallen ongewenst is.

Voor een sterilisatie is de poes een halve dag op de praktijk. Vooraf ontvangt u, zoals bij alle operaties, schriftelijke instructies omtrent het nuchter houden en het tijdstip waarop de poes gebracht mag worden. Bij het brengen zal u medegedeeld worden wanneer de poes weer opgehaald kan worden.

De operatiewond wordt onderhuids gehecht, waardoor u na de operatie geen hechtingen ziet zitten. Deze lossen vanzelf op. Wel is het noodzakelijk dat de poes de operatiewond met rust laat. U zult hier uitgebreid over worden geïnformeerd en ontvangt hierover ook schriftelijke uitleg mee, zodat u dat thuis rustig kunt nalezen.

Osteosynthese

Omdat veel katten buiten vrij rond lopen komen traumatische ongevallen relatief vaak voor. Hierbij kan ernstig bottrauma optreden waarna een operatie noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan bekkenfracturen, pootfracturen en kaakfracturen.

Botfracturen worden op verschillende manieren hersteld. Dit is afhankelijk van de lokalisatie en het type fractuur. Schroeven, cerclagedraad, pinnen en plaatjes staan tot de beschikking bij het chirurgisch herstellen van een botfractuur. In sommige gevallen wordt tijdens de operatie gebruik gemaakt van doorlichting om direct te kunnen zien of de osteosynthese naar tevredenheid plaats heeft gevonden. Het voordeel hiervan is dat de röntgenfoto in de operatiekamer genomen wordt en de patiënt dus niet verplaatst hoeft te worden naar de röntgenkamer.

Postoperatief wordt de wond vaak gelaserd om het herstel te bevorderen. Dit kan de dagen na de operatie worden voortgezet. Uiteraard wordt de operatie goed met u besproken en ontvangt u na de operatie zowel mondeling als schriftelijk uitleg. Omdat goede pijnbestrijding essentieel is wordt ook hier veel aandacht aan besteed.

Oncologische chirurgie

Wanneer uw kat een tumor heeft is in veel gevallen chirurgische verwijdering de therapie van eerste keus. Of het nu om een uitwendige of inwendige tumor gaat. Dankzij het gebruik van moderne chirurgietechnieken en moderne hulpmiddelen zoals een thermocauter en laser zijn we in staat veel tumoren chirurgisch te verwijderen.

Wanneer voorafgaand aan een operatie bekend is dat het een kwaadaardig gezwel betreft kan het advies zijn de kat eerst op uitzaaiingen te screenen. Wij zullen dit traject altijd goed met u bespreken zodat u weloverwogen een beslissing kunt nemen.

Terug naar Kat