Blaascatheterisatie

Wanneer een kat niet kan plassen dient zo spoedig mogelijk de urineblaas gecatheteriseerd te worden. De praktijk is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, dus in deze situatie kunt u altijd naar de praktijk bellen. De kat zal dan altijd met spoed behandeld worden.

Een blaascatheterisatie vindt in principe onder algehele narcose plaats. Eventueel vindt er vooraf bloedonderzoek plaats om de klinische status van de patiënt beter te kunnen beoordelen. Na de ingreep heeft de kat een catheter in de plasbuis en zal om die reden enkele dagen op de praktijk in de opname verblijven. Op deze manier krijgt de blaas rust. Om een goede urineproductie te garanderen waardoor de blaas goed schoonspoelt is een infuus noodzakelijk.

Wanneer er één of meerdere blaasstenen in de blaas voorkomen dient de blaas chirurgisch geopend te worden en worden de blaasstenen verwijderd. Hierna worden de blaas en plasbuis goed gespoeld zodat ook eventueel aanwezige kleine steentjes verwijderd worden.