Castratie

Een castratie van een kater is een veel voorkomende chirurgische ingreep omdat intacte katers ongewenst gedrag kunnen laten zien. Sproeien is hier een bekend voorbeeld van. Een ander nadeel is dat intacte katers vaak verder van huis gaan en een groter leefgebied bestrijken. In het geval de kater één of twee niet ingedaalde testikels heeft kunnen deze laparoscopisch verwijderd worden.

Bij een laparoscopische operatie wordt met behulp van een kijkoperatie de testikel(s) in de buik opgezocht. Hierna worden ze met behulp van het laparoscopisch instrumentarium uit de buik verwijderd. Het voordeel van deze operatie is de relatief kleine operatiewond waardoor het post-operatief herstel veel sneller zal verlopen.