Osteosynthese

Omdat veel katten buiten vrij rond lopen komen traumatische ongevallen relatief vaak voor. Hierbij kan ernstig bottrauma optreden waarna een operatie noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan bekkenfracturen, pootfracturen en kaakfracturen. 

Botfracturen worden op verschillende manieren hersteld. Dit is afhankelijk van de lokalisatie en het type fractuur. Schroeven, cerclagedraad, pinnen en plaatjes staan tot de beschikking bij het chirugisch herstellen van een botfractuur. In sommige gevallen wordt tijdens de operatie gebruik gemaakt van doorlichting om direct te kunnen zien of de osteosynthese naar tevredenheid plaats heeft gevonden. Het voordeel hiervan is dat de röntgenfoto in de operatiekamer genomen wordt en de patiënt dus niet verplaatst hoeft te worden naar de röntgenkamer.

Post-operatief wordt de wond vaak gelaserd om het herstel te bevorderen. Dit kan de dagen na de operatie worden voortgezet. Uiteraard wordt de operatie goed met u besproken en ontvangt u na de operatie zowel mondeling als schriftelijk uitleg. Omdat goede pijnbestrijding essentieel is wordt ook hier veel aandacht aan besteed.