Sterilisatie

Een sterilisatie van een poes is een veel voorkomende operatie, omdat u als eigenaar de krolsheid van een poes vaak wil voorkomen. Immers, de eisprong van een poes vindt plaats op geleide van dekking, waardoor een dekking in veel gevallen ook tot dracht zal leiden die in veel gevallen ongewenst is.

Voor een sterilisatie is de poes een halve dag op de praktijk. Vooraf ontvangt u, zoals bij alle operaties, schriftelijke instructies omtrent het nuchter houden en het tijdstip waarop de poes gebracht mag worden. Bij het brengen zal u medegedeeld worden wanneer de poes weer opgehaald kan worden.

De operatiewond wordt onderhuids gehecht, waardoor u na de operatie geen hechtingen ziet zitten. Deze lossen vanzelf op. Wel is het noodzakelijk dat de poes de operatiewond met rust laat. U zult hier uitgebreid over worden geïnformeerd en ontvangt hierover ook schriftelijke uitleg mee, zodat u dat thuis rustig kunt nalezen.