Endocrinologie

Veel voorkomende hormonale ziekten bij de kat zijn suikerziekte en een te snel werkende schildklier. Vanwege het vaak chronische karakter is een uitgebreide voorlichting aan de eigenaar essentieel. Daarom ontvangt de eigenaar ook schriftelijke uitleg over het ziektebeeld.

In het geval van suikerziekte bestaat de behandeling in eerste instantie in het geven van insuline. Om een eigenaar te leren prikken wordt, alvorens begonnen wordt met de therapie, samen met de eigenaar het prikken geoefend. Regelmatige bloedcontroles zijn nodig om de kat goed in te stellen. Tevens kan een dieetverandering gewenst zijn.

Een te snel werkende schildklier komt met name voor bij de wat oudere kat. Omdat er meerdere behandelopties zijn zullen deze met de eigenaar besproken worden. Welke behandeling gekozen wordt kan afhangen van de leeftijd van de kat en de wens van de eigenaar.