Laserbehandeling

Laserbehandelingen worden om meerdere redenen toegepast. Enerzijds wordt de laser als therapie gebruikt bij het behandelen van wonden en na operaties. Anderzijds wordt de laser als chirurgisch hulpmiddel gebruikte bij bepaalde operaties. Bij het hanteren van de laser wordt een speciale bril gedragen ter bescherming van de ogen.