Laserbehandeling

Laserbehandelingen worden om meerdere redenen toegepast. Enerzijds wordt de laser als therapie gebruikt bij het behandelen van wonden en na operaties. Anderzijds wordt de laser als chirurgisch hulpmiddel gebruikte bij bepaalde operaties. Bij het hanteren van de laser wordt een speciale bril gedragen ter bescherming van de ogen.

Lasertherapie

Bij een laserbehandeling wordt met behulp van laserstralen warmte-energie toegediend. Hierbij vindt een afname van pijn en ontstekingen plaats en wordt de wondgenezing bevorderd. Eventuele aanwezige zwelling zal sneller afnemen en ook het herstel van dieper gelegen structuren zoals botbreuken zal sneller plaats vinden.

Lasertherapie is niet invasief wat een groot voordeel is. De behandeling vindt tijdens het spreekuur plaats. Als eigenaar bent u bij de behandeling aanwezig.

Lasertherapie kan gebruikt worden voor de behandeling van acute en chronische wonden zoals hotspots, lik granulomen, vechtwonden en abcessen. Tevens wordt de lasertherapie vaak toegepast tijdens het postoperatief herstel na (orthopedische) operaties.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het trauma. In het begin zal de therapie in een hogere frequentie (bijvoorbeeld om de dag) plaatsvinden waarna in verloop van tijd de frequentie lager wordt.

Door enerzijds het uitsparen van andere behandelingen zoals langdurige verbandwissels, extra pijnstillers of eventuele operaties en anderzijds het snellere herstel is de laserbehandeling regelmatig goedkoper dan conservatieve therapieën.

Laserchirurgie

Laserchirurgie wordt toegepast bij het verwijderen van bultjes in bloedrijke gebieden zoals de bek van de kat. Met behulp van de laserstraal is het mogelijk zeer nauwkeurig een bult te verwijderen. De laserstraal fungeert daarbij als een scalpel waarbij een ander voordeel is dat lokale bloedingen meteen dicht gebrand worden.

Laserchirurgie kan gebruikt worden voor het verwijderen van wratten en andere kleine bultjes. Omdat de kat hier stil voor moet blijven liggen en het niet zelden nauwkeurig werk is vindt de behandeling in het algemeen onder algehele narcose plaats.

Terug naar Kat