Medische beeldvorming

Medische beeldvorming wordt gebruikt als aanvulling op het klinisch onderzoek. Met behulp van medische beeldvorming zijn we in staat orgaan- en botstructuren in beeld te brengen. De keuze van beeldvorming is afhankelijk van het probleem en de in beeld te brengen structuur. Omdat geen enkele beeldvormingstechniek ideaal is om alle structuren in beeld te brengen kan het noodzakelijk zijn voor een combinatie van technieken te kiezen voor het stellen van de diagnose.

Ook voor nader onderzoek op metastasen is de medische beeldvorming noodzakelijk. Voor onderzoek van de longen zijn röntgenfoto's zinvol. Voor onderzoek naar uitzaaiïngen in de buik is een echografisch onderzoek zinvol. 

Ilse van Boxel
Ilse van Boxel
Eddy van Boxel
Eddy van Boxel
Emma van Zoest
Emma van Zoest