Medische beeldvorming

Medische beeldvorming wordt gebruikt als aanvulling op het klinisch onderzoek. Met behulp van medische beeldvorming zijn we in staat orgaan- en botstructuren in beeld te brengen. De keuze van beeldvorming is afhankelijk van het probleem en de in beeld te brengen structuur. Omdat geen enkele beeldvormingstechniek ideaal is om alle structuren in beeld te brengen kan het noodzakelijk zijn voor een combinatie van technieken te kiezen voor het stellen van de diagnose.

Ook voor nader onderzoek op metastasen is de medische beeldvorming noodzakelijk. Voor onderzoek van de longen zijn röntgenfoto's zinvol. Voor onderzoek naar uitzaaiïngen in de buik is een echografisch onderzoek zinvol. 

  • Echografie
  • Röntgen
  • Endoscopie
  • Rhinoscopie
  • Dentale radiologie
  • Echocardiografie

Echografie

Echografisch onderzoek maakt het mogelijk "door" weefsel heen te kijken. Bij echografisch onderzoek wordt gebruikt gemaakt van ultrasone geluidsgolven. Deze worden door het apparaat verzonden en door de verschillende weefselstructuren teruggekaatst (een echo). Verschillende weefsels veroorzaken verschillende echo's. Het echo-apparaat is in staat deze verschillende echo's weer te geven, waardoor er een 2-dimensionaal beeld ontstaat waarbij verschillende structuren zichtbaar worden.

Echografisch onderzoek van de buik vindt plaats bij afwijkende buikpalpatie (er is bijvoorbeeld een bult in de buik gevoeld) of wanneer uit ander onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek) is gebleken dat bepaalde organen niet goed functioneren. Soms is het raadzaam structuren in de buik aan te prikken om verder onderzoek te kunnen doen, zoals de urineblaas. Onder echobegeleiding is goed te zien waar geprikt moet worden.

Van gevonden afwijkingen zoals vrij vocht of een bult in de buik kan nader onderzoek worden verricht. Onder echobegeleiding kan er met een naald cellen opgezogen worden aan de hand waarvan de patholoog wat meer informatie kan geven over de afwijking. We spreken van een dunne naald aspiratie biopsie. Soms wordt er voor gekozen om een stukje weefsel weg te nemen. Ook dit onderzoek kan plaats vinden onder echobegeleiding. We spreken dan van een dikke naald aspiratie biopsie.

Röntgen

Röntgendiagnostiek is niet meer weg te denken binnen de diergeneeskunde. Ernstig trauma, botbreuken, hartproblemen, benauwdheid, het zijn allemaal voorbeelden waarbij röntgenonderzoek belangrijk is.

Tevens beschikt de praktijk over een mobiele doorlichtapparaat. Dit maakt het mogelijk tijdens botoperaties röntgenfoto's in de operatiekamer te maken, zodat de patiënt niet vervoerd hoeft te worden. De direct beschikbare röntgenbeelden worden door de chirurg gebruikt tijdens de operatie.

Endoscopie

Met een endoscopie zijn we in staat de slokdarm, maag en darm van binnen te beoordelen. Voor chronisch brakende klachten of katten met onduidelijke klachten van slokdarm, maag of darm kan een endoscopie zinvol zijn. Tijdens het onderzoek zijn we in staat kleine hapjes weefsel weg te nemen die voor nader onderzoek ingestuurd kunnen worden. Dit biedt ons de mogelijkheid een diagnose te stellen waardoor we beter in staat zijn een juiste therapie voor te stellen.

Rhinoscopie

Bij een rhinoscopie vindt er onderzoek plaats van de neusholten door middel van een camera. Dit onderzoek is bijvoorbeeld geïndiceerd bij patiënten met (eenzijdige) chronische neusuitvloeiing, regelmatig terugkerende bloedneuzen of niet overgaande niesklachten. Ook bij de verdenking van een vreemd voorwerp zoals een grasspriet kan een rhinoscopie uitkomst bieden.

Het filmpje toont het verwijderen van een grasspriet uit de neus van een kat. Bij een eerder onderzoek onder narcose elders werd geen vreemd voorwerp gevonden. Dankzij de rhinoscopie kon een grasspriet gevonden worden en succesvol worden verwijderd waarna de klachten waren verholpen.

Dentale radiologie

Om een goede dentale behandeling bij katten te kunnen uitvoeren moet er de mogelijkheid zijn tot het maken van dentale röntgenfoto's. Voor de behandeling van twee veel voorkomende gebitsaandoeningen bij katten is het maken van dentale foto's zelfs noodzakelijk.

Katten zullen niet snel aangeven last te hebben van het gebit. Tijdens de jaarlijkse controle wordt er daarom altijd goed naar het gebit gekeken. Aandoeningen als gingivitis (tandvleesontsteking) en resorptielesie zijn pijnlijk voor een kat.

Een resorptielesie wordt veel vaker bij katten gezien dan bij honden. Bij een resorptielesie treedt er een pijnlijke beschadiging op van het glazuur en de onderliggende structuren. Deze beschadiging kan zichtbaar zijn maar kan ook verstopt liggen onder het tandvlees. In dat laatste geval kan dit enkel met een röntgenfoto in beeld gebracht worden.

Een ander fenomeen waar een röntgenfoto zijn nut bij bewijst is ankylose. Hierbij vindt er resorptie van het element in het kaakbot plaats. In dat geval is het niet mogelijk het element volledig te verwijderen maar zal slechts een kroonamputatie mogelijk zijn.

Het maken van röntgenfoto's zal altijd vooraf besproken worden zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Echocardiografie

Het maken van een hartecho stelt ons in staat de hartspier en hartfunctie goed te beoordelen. Bij katten is de ziekte hypertrofische cardiomyopathie (HCM) de meest voorkomende hartziekte. Echografisch onderzoek leent zich bij uitstek voor het stellen van deze diagnose. Tijdens het onderzoek ligt de kat op een zacht kussen. In principe vindt het onderzoek plaats in aanwezigheid van de eigenaar.

Terug naar Kat