Dentale radiologie

Om een goede dentale behandeling bij katten te kunnen uitvoeren moet er de mogelijkheid zijn tot het maken van dentale röntgenfoto's. Voor de behandeling van twee veel voorkomende gebitsaandoeningen bij katten is het maken van dentale foto's zelfs noodzakelijk.

Hoe het maken van dentale röntgenfoto's in zijn werk gaat wordt in het onderstaande filmje getoond.

Katten zullen niet snel aangeven last te hebben van het gebit. Tijdens de jaarlijkse controle wordt er daarom altijd goed naar het gebit gekeken. Aandoeningen als gingivitis (tandvleesontsteking) en resorptielesie zijn pijnlijk voor een kat.

Een resorptielesie wordt veel vaker bij katten gezien dan bij honden. Bij een resorptielesie treedt er een pijnlijke beschadiging op van het glazuur en de onderliggende structuren. Deze beschadiging kan zichtbaar zijn maar kan ook verstopt liggen onder het tandvlees. In dat laatste geval kan dit enkel met een röntgenfoto in beeld gebracht worden.

Een ander fenomeen waar een röntgenfoto zijn nut bij bewijst is ankylose. Hierbij vindt er resorptie van het element in het kaakbot plaats. In dat geval is het niet mogelijk het element volledig te verwijderen maar zal slechts een kroonamputatie mogelijk zijn.

Het maken van röntgenfoto's zal altijd vooraf besproken worden zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.