Oncologie

Bij het behandelen van tumoren spelen meerdere zaken een rol. Om wat voor een tumor gaat het? Is het mogelijk om de ziekte chirurgisch te behandelen? Zijn er uitzaaiïngen aanwezig? De ziekte vraagt om een individuele aanpak en een behandelplan wordt in overleg met de eigenaar opgesteld.

Bij de behandeling van tumoren kan het zinvol zijn allereerst een celonderzoek plaats te laten vinden. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn het aangetaste orgaan te verwijderen. Indien onderzoek naar uitzaaiïngen gewenst is zal dit worden uitgevoerd alvorens de kat geopereerd wordt.

Oncologische chirurgie

Wanneer uw kat een tumor heeft is in veel gevallen chirurgische verwijdering de therapie van eerste keus. Of het nu om een uitwendige of inwendige tumor gaat. Dankzij het gebruik van moderne chirurgietechnieken en moderne hulpmiddelen zoals een thermocauter en laser zijn we in staat veel tumoren chirurgisch te verwijderen.

Wanneer voorafgaand aan een operatie bekend is dat het een kwaadaardig gezwel betreft kan het advies zijn de kat eerst op uitzaaiingen te screenen. Wij zullen dit traject altijd goed met u bespreken zodat u weloverwogen een beslissing kunt nemen.

Terug naar Kat