Oogdrukmeting

De oogbol wordt door vocht op spanning gehouden. Dit vocht wordt continu ververst. Wanneer de aanmaak en afvoer van het oogkamervocht niet in balans zijn ontstaat een te hoge oogdruk (glaucoom). Glaucoom veroorzaakt pijnklachten en is gevaarlijk voor het oog. 

Door het meten van de oogdruk kan beoordeeld worden of er sprake is van een te hoge druk. Het meten van de oogdruk is een pijnloos onderzoek wat de kat makkelijk toelaat. Bij een te hoge indruk is het belangrijk deze zo snel mogelijk met medicatie trachten te verlagen. Bij het langdurig aanwezig zijn van een te hoge oogdruk kan uiteindelijk permanente blindheid ontstaan.

Bij een onsteking in het oog kan de oogdruk juist verlaagd zijn. Ook in deze gevallen is het zinvol de oogdruk te controleren. Een ontsteking in het oog kan bijvoorbeeld ontstaan na een vechtpartij met een andere kat. Een snelle behandeling heeft hierbij een betere prognose.