Laserbehandeling

Laserbehandelingen worden om meerdere redenen toegepast. Enerzijds wordt de laser als therapie gebruikt bij het behandelen van wonden en na operaties. Anderzijds wordt de laser als chirurgisch hulpmiddel gebruikte bij bepaalde operaties. 

Sinds maart 2018 zijn we in het bezit van een nieuw laserapparaat waardoor de mogelijkheden om lasertherapie in te zetten enorm vergroot zijn.  

Bij een laserbehandeling wordt met behulp van laserstralen energie toegediend. Hierbij vindt een afname van pijn en ontstekingen plaats en wordt de wondgenezing bevorderd. Aanwezige zwelling zal afnemen en ook het herstel van dieper gelegen structuren zoals botbreuken zal sneller plaats vinden. Lasertherapie kan gebruikt worden voor de behandeling van acute en chronische wonden. Ook kan het gebruikt worden voor artrose, spierblessures, gebitsproblemen, pijnbestrijding en chirurgie! Tevens wordt de lasertherapie vaak toegepast tijdens het post-operatief herstel na (orthopedische) operaties.