Rhinoscopie

Wanneer er bij de hond sprake is van chronische neusuitvloeiïng kunnen met een camera de neusgangen beoordeeld worden. Dit onderzoek wordt een rhinoscopie genoemd. Een rhinoscopie is zinvol bij het verwijderen van vastgelopen vreemde voorwerpen in de neus zoals een grasaar. Maar ook bij problemen van andere aard kan een rhinoscopie zinvol zijn. Tijdens het onderzoek kunnen er namelijk ook weefselbiopten genomen worden van het neusslijmvlies. Dit weefselonderzoek is vaak van essentieel belang voor het stellen van de juiste diagnose.