MMEP-/TMS-test

MMEP-(magnetic motor evoked potentials) of TMS-(transcraniale magnetische stimulatie)-test is een functioneel onderzoek van het zenuwstelsel (ruggenmerg en uittredende zenuwen). Door middel van een magnetische puls wordt de motor cortex van de hersenen gestimuleerd. Deze zenuwimpuls wordt over het ruggenmerg en de uittredende zenuwen naar de spieren geleid. In verschillende referentiespieren wordt de snelheid van de zenuwimpuls gemeten met behulp van een elektromyologram (EMG) toestel.

Bij paarden met ataxie is de reactietijd in de spieren na stimulatie van de motor cortex vertraagd. Afhankelijk van de vertraging, maar ook de symmetrie (links-rechts) van de reactietijd, wordt de graad van ataxie ingedeeld in verschillende categorieën.

Ataxie is voor paardenmensen vaak nog een wat vaag begrip, maar kan voor het gebruik als sportpaard echter een grote rol kan spelen. Ataxie is symptoombeschrijving van een aantal ziekten, die zich allen kenmerken door een neurologische (dwz het zenuwstelsel betreffend) verstoring in het bewegingspatroon. Hierbij is er dus geen sprake van een kreupelheid maar van een coördinatieprobleem. Om het onderscheid te maken tussen deze twee aandoeningen (een orthopedisch of een neurologisch probleem) kan het paard klinisch (neurologische), structureel (hoofd, hals, rug en bekken) röntgenologisch en echografisch en functioneel door een MMEP (magnetic motor evoked potentials ) of TMS (transcraniale magnetische stimulatie) test onderzocht worden.
 
Het MMEP/TMS onderzoek is een functionele test van het zenuwstelsel, waarbij specifiek de geleiding van zenuwimpulsen vanuit de hersenen naar de spieren worden beoordeeld. Het onderzoek gaat als volgt in zijn werk: met behulp van de magneetstimulator wordt een pijnloze magnetische puls op de hersenen gegeven. Hierbij wordt de motorcortex van de hersenen gestimuleerd en zullen de zenuwbanen die van de hersenen naar de spieren lopen geactiveerd worden en een signaal gaan doorgeven. Het signaal dat aankomt in de spieren wordt door middel van naaldelektrodes opgevangen en gemeten door een EMG toestel. Hierbij wordt er gelet op de tijd die de zenuwbanen nodig hebben om het signaal van de hersenen naar de spieren door te geven (snelheid), naar de kwaliteit van dit signaal en of het signaal aan de linker- en rechter zijde van het paard gelijkwaardig wordt doorgegeven (symmetrie). Voor de interpretatie van de resultaten houden we rekening met de grootte en de leeftijd van het paard. Deze test laat ons toe om objectief de geleiding van het ruggenmerg te meten. De geleidingssnelheid en de kwaliteit van het signaal dat aankomt in de spieren zijn bij atactische paarden verminderd.

Casper Crijns
Casper Crijns