Oncologie

Bij het behandelen van tumoren spelen meerdere zaken een rol. Om wat voor een tumor gaat het? Is het mogelijk om de ziekte chirurgisch te behandelen? Zijn er uitzaaiingen aanwezig? De ziekte vraagt om een individuele aanpak en een behandelplan wordt in overleg met de eigenaar opgesteld.

Bij de behandeling van tumoren kan het zinvol zijn allereerst een cel-onderzoek plaats te laten vinden. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn het aangetaste orgaan te verwijderen. Indien onderzoek naar uitzaaiingen gewenst is zal dit worden uitgevoerd alvorens de hond geopereerd wordt.

Oncologische chirurgie

Bij het verwijderen van tumoren kan het belangrijk zijn voor de operatie een cel-onderzoek van de tumor uit te laten voeren. Dit cel-onderzoek geeft meer inzicht in de aard van de tumor en mede met deze informatie kan de marge welke gehanteerd zal worden bij het verwijderen van de tumor bepaald worden.

In het geval dat het cel-onderzoek te weinig informatie heeft opgeleverd kan besloten worden eerst een excisiebiopt te nemen. Hierbij wordt een stukje weefsel weggenomen voor pathologisch onderzoek. Deze stap zal in veel gevallen echter niet nodig zijn.

Om de grootst mogelijke zekerheid te hebben dat een tumor volledig is verwijderd zal altijd, indien mogelijk, een ruime marge gehanteerd worden. Ten opzichte van de verwijderde tumor is de operatiewond dan ook een stuk groter. In sommige gevallen heeft het de voorkeur het orgaan waar de tumor zich in bevindt (gedeeltelijk) te verwijderen. Bij milttumoren wordt de milt volledig verwijderd. Bij melkkliertumoren kan gekozen worden voor een partiële melklijstresectie, waarbij een gedeelte van de melkklierpakketten behouden blijft.

Alvorens over te gaan tot het verwijderen van de tumor kan het zinvol zijn nader onderzoek te doen naar het voorkomen van uitzaaiingen. Indien er uitzaaiingen gezien worden is het nut van een operatie twijfelachtig.

Terug naar Hond