Oncologie

Bij het behandelen van tumoren spelen meerdere zaken een rol. Om wat voor een tumor gaat het? Is het mogelijk om de ziekte chirurgisch te behandelen? Zijn er uitzaaiïngen aanwezig? De ziekte vraagt om een individuele aanpak en een behandelplan wordt in overleg met de eigenaar opgesteld.

Bij de behandeling van tumoren kan het zinvol zijn allereerst een celonderzoek plaats te laten vinden. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn het aangetaste orgaan te verwijderen. Indien onderzoek naar uitzaaiïngen gewenst is zal dit worden uitgevoerd alvorens de hond geopereerd wordt.