Oogheelkunde

Oogproblemen bij de hond variëren van problemen van de structuren om het oog zoals het naar binnen draaien van de oogleden (entropion) tot problemen van de oogbol zelf, zoals een beschadiging op het hoornvlies of een te hoge oogdruk (glaucoom). Daarnaast kan (bijt)trauma bij sommige rassen zoals de Chihuahua lijden tot een luxatie van de oogbol uit de oogkas. Spoedinterventie is dan geboden.

Oogproblemen geven veel hinder. Vanwege deze hinder is de hond snel geneigd aan het oog te gaan wrijven wat de klachten in de meeste gevallen alleen maar verergert. Om dit te voorkomen is het zaak uw hond niet te lang te laten lopen met oogproblemen. Zo kan het te lang doorlopen met te droge ogen vanwege onvoldoende traanproduktie blijvend letsel van het oog geven.

Oogdrukmeting

De oogbol wordt door vocht op spanning gehouden. Dit vocht wordt continu ververst. Wanneer de aanmaak en afvoer van het oogkamervocht niet in balans is ontstaat een te hoge oogdruk (glaucoom). Glaucoom veroorzaakt pijnklachten en is gevaarlijk voor het oog. 

Door het meten van de oogdruk kan beoordeeld worden of er sprake is van een te hoge druk. Het meten van de oogdruk is een pijnloos onderzoek wat de hond makkelijk toe laat. Bij een te hoge druk is het belangrijk deze zo snel mogelijk met medicatie te verlagen. Bij het langdurig te hoge oogdruk kan uiteindelijk permanente blindheid ontstaan.

Oogchirurgie

Chirurgie van het oog is geen uitzondering. Aandoeningen als entropion (het naar binnen keren van de oogleden), hypertrofie van de glandula lacrimalis ('kersepit'), hoornvliesbeschadigingen, trauma en processen achter het oog komen regelmatig voor. Voor veel van de aandoeningen geldt een raspredispositie wat inhoudt dat ze bij bepaalde rassen meer voorkomen.

Spoed is vereist wanneer door trauma de oogbol uit de oogkas is geluxeerd. Met name bij Chihuahua's en Pekingnezen treedt dit relatief makkelijk op. Door snel het oog chirurgisch terug te plaatsen kan blijvend letsel worden voorkomen.

Bij entropion wordt het te veel aan ooglidhuid weggenomen. Dit vereist nauwkeurig inzicht omdat voorkomen moet worden dat er teveel huid wordt weggenomen. Bij een hypertrofie van de traanklier ('kersepit') wordt geadviseerd de klier terug te hechten, waarmee de functie van de klier behouden blijft. Ondanks dat het oog over meerdere traanklieren beschikt is de klier die hypertrofieert de belangrijkste. Het verwijderen van de klier kan uiteindelijk leiden tot te droge ogen. Omdat in sommige gevallen de klier zich moeilijk terug laat hechten kan hier uiteindelijk toch voor gekozen worden. 

Andere voorbeelden van oogoperaties zijn het verwijderen van een misvormd stukje kraakbeen in het ooglid van de hond (iets wat met name bij grote honden zoals de Duitse Dog voorkomt) en het verwijderen van de oogbol. Het verwijderen van de oogbol vindt plaats wanneer de hond continu last heeft van het oog en het oog onherstelbaar beschadigd is. Door de oogbol te verwijderen valt de pijn weg wat het welzijn ten goede komt.

Terug naar Hond