Arthroscopie

Arthroscopie is een minimaal invasieve operatie techniek om in gewrichten te kijken. Door een kleine opening kan er met behulp van een cameraatje letsel in het gewricht worden opgespoord. Botfragmentjes en andere pathologische veranderingen in een gewricht kunnen door een tweede kleine opening met speciale instrumenten verwijderd worden.