Bodemonderzoek

Een goede kwaliteit gras(kuil) is van veel factoren afhankelijk, zoals het maaimoment, het weer, de bemesting, het inkuilmanagement en genetica.  Dat de bodem letterlijk de basis is voor een goede opbrengst en kwaliteit van ruwvoeders, blijkt steeds vaker uit onderzoek. Met name door wettelijke beperkingen van de hoeveelheid mest die op het land mag worden gebracht, staan de eiwitgehaltes onder druk en is het gras sterker afhankelijk van welke voedingsstoffen uit de bodem kunnen worden gehaald.

Zoals er ruwvoermonsters kunnen worden geanalyseerd in het lab, kan dat ook voor bodemmonsters. Aan de hand van de labuitslagen krijgt u een advies hoe de opbrengst en kwaliteit van de kuil of het hooi kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door bepaalde bewerkingen van de bodem, kalk strooien of bemesten.