Cardiologie

 • Telemetrie betekent "meten op afstand" en hiermee wordt het draadloos registreren van het hartritme op afstand gedurende een wat langere periode bedoeld. De meting kan plaatsvinden in rust (bijvoorbeeld gedurende 24 uur terwijl het paard op stal staat) of tijdens het werk. Wat er nodig is, is afhankelijk van het exacte hartprobleem dat onderzocht wordt. Doordat het systeem draadloos is en goed kan worden bevestigd door middel van een brede stoffen singel met klittenband is dit goed uit te voeren bij het paard.

  Na het maken van de opnames worden alle gegevens uitgelezen. Het kan namelijk zo zijn dat het paard het grootste deel van de dag een normaal ritme heeft met daarnaast series van onregelmatige hartslagen. Vaak is het belangrijk om te weten welke hartslagfrequenties bij welke mate van inspanning worden bereikt. Is de hartslag erg onregelmatig dan is een frequentiemeting door middel van telemetrie betrouwbaarder dan door meting met een Polar hartslagmeter.

 • Een inspanningstest wordt gebruikt om zo gestandaardiseerd mogelijk metingen te verrichten om de conditie van het paard te bepalen. Wanneer de inspanningstest is uitgevoerd kan hieruit bepaald worden hoe de conditie is van je paard. Je kunt deze waarnemingen gebruiken om je trainingsschema te ontwerpen (je weet nu het aerobe en het anaerobe omslagpunt), om de status van de conditie van je paard te bepalen (ten opzichte van andere paarden en ten opzichte van onderzoeksgegevens) en om later in het seizoen de effectiviteit van je trainingen ter beoordeling als je de test herhaalt (hoeveel de conditie van het paard verbeterd is).

  Hoe de inspanningstest wordt afgelegd hangt af van de discipline waarvoor het paard gebruikt wordt. Zo zal er voor dressuur- en springpaarden vaak een test worden afgelegd in de rijbaan. Endurance en eventing paarden, dravers en volbloeden zullen de test afleggen op een draf- of renbaan waarbij er wel schema's worden gebruikt specifiek voor de betreffende sport. Aangezien we steeds meer paarden testen, beschikken we over veel referentiemateriaal om jouw paard mee te vergelijken.

 • Een electrocardiogram (ECG) is een registratie van het elektrisch signaal dat wordt geproduceerd door de hartspier tijdens het samentrekken. Door deze registratie kan worden vastgesteld of het paard een onregelmatige hartslag heeft of niet. Als er sprake is van een onregelmatige hartslag dan hoeft dat niet afwijkend (pathologisch) te zijn aangezien er bij paarden ook normaal voorkomende (fysiologische) onregelmatigheden bestaan.

  Om een ECG te kunnen maken worden er vier electrodes door middel van stickers bevestigd op de huid. Het signaal dat draadloos naar de laptop wordt gestuurd is weergegeven in een grafiek.

 • Als officieel Polar dealer kan DAP Bodegraven u op weg helpen met de keuze van de juiste apparatuur en u ondersteunen in het gebruik van hartslagmeting tijdens de training. Hiervoor bieden we individuele begeleiding en geven we workshops. De begeleiding varieert van het installeren voor het eerste gebruik tot analyse van trainingen aan de hand opnames van de trainingssessies. Training met behulp van hartslagmeting biedt niet alleen een meerwaarde bij eventing, endurance en de draf- en rensport. Ook in de dressuur- en springsport kan de intensiteit van de training hiermee beter gevolgd worden, waarmee de training effectiever kan gebeuren en eventuele problemen eerder herkend worden.

 • Het hart kan echografisch in beeld worden gebracht. Dit onderzoek levert informatie op over de anatomie (de kamers en de boezems) en de pompfunctie van de hartspier. De werking van de kleinere onderdelen in het hart zoals de hartkleppen kunnen gecontroleerd worden en met behulp van de Doppler kan de bloedstroom in het hart bekeken worden.

  Een echografie is met name geïndiceerd wanneer er een hartruis is geconstateerd. Een hartruis kan een onschuldig stromingsgeruis betreffen, maar kan ook wijzen op een lekkage van een of meerdere klepsystemen. Om in te kunnen schatten of een lekkage een probleem vormt voor het huidige of toekomstige functioneren van een (sport)paard is een hartecho noodzakelijk. Ook voor de afgifte van een zogenaamde "sportbrief" voor een paard met een hartruis zal er een hartecho worden gemaakt.

Nader onderzoek van het hart is nodig wanneer er bij een lichamelijk onderzoek een onregelmatige hartslag of een ruis wordt vastgesteld. Dit kan per toeval worden gehoord als bijvoorbeeld het paard wordt beluisterd vanwege hoestklachten. Er kan echter gericht naar het hart worden geluisterd in geval van een aankoopkeuring of een pré-anesthetisch onderzoek, of er kunnen afwijkingen gevonden worden bij onderzoek naar het onderliggende probleem van een paard met een verminderd uithoudingsvermogen.

Als er sprake is van een hartruis dan moet er gezocht worden naar de oorzaak van de turbulentie in het hart. Dit begint met zorgvuldig te luisteren naar het hart (waarbij dit geluid ook opgenomen en versterkt kan worden), gevolgd door het maken van een echo. Met een ECG (hartfilmpje) kan een onregelmatige hartslag in beeld worden gebracht.

Terug naar Paard