Chirurgie

 • Arthroscopie is een minimaal invasieve operatie techniek om in gewrichten te kijken. Door een kleine opening kan er met behulp van een cameraatje letsel in het gewricht worden opgespoord. Botfragmentjes en andere pathologische veranderingen in een gewricht kunnen door een tweede kleine opening met speciale instrumenten verwijderd worden.

 • Omdat paarden enkel door de neus kunnen ademen is het noodzakelijk dat het strottehoofd en de luchtwegen goed functioneren om maximaal te kunnen presteren. Bepaalde aandoeningen van de voorste luchtwegen verminderen de capaciteit om lucht binnen te krijgen, waardoor het paard minder presteert of bijgeluiden gaat maken. Het is chirurgisch mogelijk om een paard te opereren aan een verlamming van de (linker) stemband (cornage) of een verplaatsing van het zachte gehemelte.

 • Hengsten die niet voor de voortplanting worden gebruikt en/of ongewenst (gevaarlijk) gedrag gaan vertonen, kunnen gecastreerd worden. Het grote voordeel van ruinen is dat ze over het algemeen rustiger en gemakkelijker in de omgang zijn. Om de steriliteit van de operatie beter te kunnen garanderen worden alle hengsten onder algehele anesthesie in de operatiezaal gecastreerd.

  Er zijn twee verschillende technieken die kunnen worden toegepast:

  1. Half bedekt (over de balzak)

  2. Bedekt (over de lies)

 • Voornamelijk bij grote, mannelijke paarden treedt de erfelijke aandoening op waarbij de linker stemband niet kan worden opgetrokken. Bij deze paarden valt het fluitende geluid bij inademing het meest op, maar ook verminderde prestatie kunnen klachten zijn. Afhankelijk van de graad van verlamming van de stemband worden de voor- en nadelen van een operatieve ingreep per geval tegen elkaar afgewogen. Tijdens de operatie wordt de stemband in de opgetrokken stand vastgezet.

 • Onder de kaakchirurgie vallen de reguliere operaties aan het gebit en de kaakfractuur behandeling. De meest voorkomende fracturen bij paarden zijn fracturen van de onder- en bovenkaak. Dit type fracturen ontstaat door het bijten in de tralies, trappen van andere paarden of andere uitwendige trauma's. Omdat het meestal mogelijk is om de snijtanden en het omliggende bot terug te duwen en te fixeren door middel van cerclagedraden, kunnen de snijtanden behouden blijven. Dit type operaties kan meestal staande uitgevoerd worden, waardoor de patiënten geen algemene anesthesie hoeven te ondergaan.

 • Een aantal paarden met koliek reageert niet of te weinig op de conservatieve behandeling. Bij deze groep is met spoed chirurgisch ingrijpen noodzakelijk om de verstopping, vernauwing, liggingsverandering van de darm op te lossen. Omdat koliekoperaties/spoedoperaties niet gepland kunnen worden staat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een chirurgisch team klaar om deze patiënten op te vangen en te behandelen.

 • Een kijkoperatie van de buikholte wordt bij paarden in de meeste gevallen staande uitgevoerd op het gesedeerde paard, waardoor een algemene narcose niet noodzakelijk is. Deze minimaal invasieve operatietechniek wordt gebruikt om bij merries de ovaria (eierstokken) en bij cryptorche hengsten de testikel (die zich in de buik bevindt) te verwijderen. Bij alle paarden met terugkerende milde koliekklachten kan er een diagnostische laparoscopie worden uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. En bij specifieke terugkerende kolieken kan bijvoorbeeld de miltnierband, de liesring of het foramen epiploïcum gesloten worden zodat de darm hier niet meer in bekneld kan raken.

 • Een van de moderne behandelmodaliteiten is de chirurgische laser. Afhankelijk van de instelling van de laser kan deze gebruikt worden om te snijden(scalpel), om te coaguleren (bloed stollen) of om weefsel te laten verdampen. Bij paarden wordt de laser voornamelijk ingezet bij chirurgie van de bovenste luchtwegen, bij het behandelen van grotere (open) wonden en bij het verwijderen van gezwellen.

 • In sommige gevallen is er met spoed een operatie nodig voor een oogprobleem, bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige beschadiging of infectie. In de meeste gevallen zal het gaan om een ingreep die nodig is om op de langere termijn het zicht en het oog van het paard te behouden. Je kunt hierbij denken aan het verwijderen van tumoren (bijvoorbeeld het plaveiselcelcarcinoom dat vaak bij Haflingers voorkomt) en het plaatsen van ciclosporine implantaten (voor maanblindheid en keratitis).

 • Het behandelen van botfracturen van zowel de benen als het hoofd vallen onder de osteosynthese. Met behulp van pennen, schroeven, platen en cerclagedraden worden de verschillende botdelen aan elkaar vastgezet. Tijdens de operaties wordt met de C-boog of met digitale radiografie gecontroleerd of de botdelen goed op hun plaats zitten voordat ze gefixeerd worden. De meest voorkomende fracturen bij het paard zijn hoofdfracturen en fracturen van het onderbeen.

 • Sarcoiden zijn huidtumoren bij paarden die worden veroorzaakt door een virus. Alhoewel ze niet uitzaaien naar inwendige organen, kunnen ze toch ernstige gevolgen hebben voor paarden door hun lokale kwaadaardige karakter. Sarcoiden hebben de vervelende eigenschap om na een behandeling die niet afdoende is geweest agressiever terug te komen, waardoor de kans op succes (het volledig verdwijnen van het sarcoid met een volgende behandeling) sterk verkleint. Er zijn veel verschillende behandelingsmogelijkheden voor sarcoiden, zoals (laser)chirurgie, behandeling met "Liverpool creme" en injecties met BCG. Voor het optimale eindresultaat zal er zorgvuldig beoordeeld moeten worden welke behandeling het beste past bij het betreffende sarcoid.

 • Bij de paarden worden twee soorten operaties aan de schedel uitgevoerd. Enerzijds zijn dit de trauma patiënten met een schedelfractuur en anderzijds de patiënten waar een deel van schedel diagnostisch of therapeutisch geopend wordt door middel van een "bone flap" of "trepanatiegaatje" om verschillende aandoeningen in de sinuses (voorhoofdholtes) te behandelen. De laatste groep van patiënten hebben bijvoorbeeld last van een sinusitis, een progressief ethmoidal hematoom of een sinuscyste, die verwijderd moeten worden.

 • Bepaalde chirurgische ingrepen kunnen op het staande gesedeerde paard uitgevoerd worden. Routinematig worden de laparoscopische ingrepen en de kaak- en schedelchirurgie bij het staande gesedeerde paard uitgevoerd. Behalve het voordeel dat het paard niet onder narcose gebracht wordt, zijn er verschillende andere voordelen, zoals kortere herstel periode na een laparoscopische ingreep en minder bloeding bij kaak- en schedelchirurgie.

 • Direct na een fractuur behandeling moeten paarden weer op hun vier benen kunnen staan. Bij elke fractuur is voornamelijk het recovery proces zeer riskant. Dit risico wordt vergroot voor fracturen die niet bijkomend gestabiliseerd kunnen worden met een gips. In deze gevallen is er een reëel risico van her-fractureren tijdens de recovery. In de operatie planning wordt er daarom voor een selectie fracturen ook overwogen om de ingreep op het staande, gesedeerde paard uit te voeren.

 • Chirurgische ingrepen bij veulens zijn verschillend ten opzichte van ingrepen bij volwassen paarden vanwege het verschil in anesthesie enerzijds en de specifieke ingrepen die bij veulens worden uitgevoerd anderzijds (navelbreuk, liesbreuk, correctie van stand afwijkingen).

Het behandelen van aangeboren afwijkingen, verwondingen, infecties en tumoren wordt chirurgisch gedaan. Bij de paarden worden de verschillende soorten operaties routinematig uitgevoerd. De meeste operaties zoals bijvoorbeeld arthroscopieën (OCD fragmentjes verwijderen) of castraties kunnen overdag ingepland worden. Omdat echter niet alle operaties ingepland kunnen worden, staat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een operatieteam klaar om spoedoperaties uit te voeren indien dit nodig is.

Terug naar Paard