Embryotransplantatie

Sportmerries die voor de sport behouden willen worden of worden ingezet voor de fokkerij, komen in aanmerking voor embryotransplantatie. Deze sportmerries worden intensiever begeleid bij het drachtig worden, omdat het tijdstip van ovulatie bij deze merries nauwkeurig bepaald moet worden. Het embryo wordt voor het innestellen in de uterus op dag 8 uitgespoeld en overgezet in een draagmerrie.