Entingen

Paarden worden gevaccineerd om het afweermechanisme van het lichaam te versterken tegen een virus of bacterie. Voor de wedstrijdpaarden geldt een verplichte vaccinatie tegen influenza. Voor KNHS wedstrijden geldt dat het paard een basisenting (2 entingen met een tussentijd van 21 tot 92 dagen) en nadien een jaarlijkse vervolgenting gehad moeten hebben. Voor FEI wedstrijden geldt bijkomend dat de paarden binnen 7 maanden na de basisenting een eerste booster enting gehad moeten hebben. Bovendien mag bij deelname aan een competitie de laatste vervolgenting niet langer dan 6 maanden en 21 dagen geleden zijn. 

Let op: paarden mogen tijdens de basisenting en de eerste 7 dagen na de tweede basisenting of vervolgenting niet op wedstrijd (bij zowel de KNHS alsook de FEI). 

Voor meer informatie over de influenza enting, andere entingen zoals Tetanus, Droes, West Nijl, schimmels, of specifieke vragen over entschema's voor drachtige merries kunt u contact opnemen met onze dierenartsen.