Lactaat en glucose

De bloedsuikerspiegel en lactaatspiegel in het bloed geven informatie over de toestand van het metabolisme van een paard. In de sportpaardbegeleiding worden lactaatmetingen gebruikt om inzicht te krijgen in de spiercelstofwisseling. Om het uithoudingsvermogen van de paarden te verbeteren moet de trainingsintensiteit tegen de aerobe-anaerobe metabolisme drempel  plaatsvinden. In het aerobe metabolisme wordt de combinatie van zuurstof en glucose/vet gebruikt als energieleveranciers, maar tijdens de anaerobe stofwisseling wordt geen zuurstof verbruikt en wordt er beduidend meer lactaat gevormd. Indien de spieren te lang moeten werken op de anaerobe stofwisseling treedt er verzuring op.

De lactaatspiegel in het bloed stijgt ook bij paarden die een verstoring van de weefseldoorbloeding hebben (bijvoorbeeld bij koliek of paarden die in shock verkeren). De bepaling van de hoeveelheid lactaat in het bloed of het buikvocht is een van de manieren om in te schatten of een chirurgische ingreep noodzakelijk is bij een paard met koliek.

De glucosemetingen worden uitgevoerd in het kader van de insulineresistentie en glucose opnametesten. Ook voor zieke pasgeboren veulens is het belangrijk om de glucosespiegel in balans (niet te hoog én niet te laag) te houden.