Luchtwegen

Hoesten en snot zijn duidelijke tekenen dat er iets mis is met de luchtwegen van het paard. Maar ook wanneer een paard geluid maakt tijdens het werk of "niet genoeg lucht heeft" is er aanleiding om nader onderzoek te verrichten door middel van scopie. Een scopie kan uitgevoerd worden op het staande dier, maar het is ook mogelijk om de functionaliteit tijdens inspanning (tijdens het rijden) door middel van een DRS te onderzoeken.

Een lichamelijk onderzoek, soms aangevuld met een bloedonderzoek om het ontstekingsbeeld van de witte bloedcellen te bepalen, is in veel gevallen voldoende voor het diagnosticeren van acute infecties van de voorste luchtwegen. Wanneer er een uitbraak heerst op een stal (van droes of een verkoudheidsvirus) zullen er verdere onderzoeken nodig zijn om te achterhalen wat er rondgaat. Is er sprake van een langdurigere hoestklacht of neusuitvloeiing (langer dan 1-2 weken) dan zal er een bronchoscopie worden verricht. Hierbij kan dan ook een monster worden afgenomen uit de diepste luchtwegen (een BAL). Bij een BAL kan de mate van de ontsteking, de chroniciteit en de allergische component worden bepaald. Op basis hiervan kunnen behandeling en prognose beter worden bepaald. Voor de behandeling van chronische luchtwegpatienten kan er gebruik worden gemaakt van vernevel- of inhaleersysteem die de medicatie rechtstreeks in de luchtwegen brengen.

Heeft een paard een geluid tijdens het werk of niet genoeg lucht, dan zal eerst de keel en de voorste luchtwegen worden onderzocht door middel van scopie dan wel DRS onderzoek.