Mobiele endoscopie

Scopie van de luchtwegen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek van het paard dat een al langer aanhoudende hoestklacht of (eenzijdige) neusuitvloeiing heeft. Met de nieuwste apparatuur is het mogelijk om dit onderzoek laagdrempelig bij het paard thuis op stal uit te voeren, terwijl de kwaliteit van de gemaakte opnames behouden blijft. Door in een vroeg stadium te herkennen dat een paard niet goed herstelt van een bronchitis kan er adequaat ingegrepen worden en het risico op een chronische bronchitis worden verminderd.