Neurologie

De neurologie houdt zich bezig met het onderzoeken van het zenuwstelsel. Het neurologische onderzoek bestaat uit een klinisch neurologisch onderzoek dat kan worden aangevuld met structurele (radiologische en echografische) onderzoeken van het hoofd, hals, rug en bekken, dan wel met functionele (MMEP/TMS) onderzoeken van het zenuwstelsel. Een specifieke zenuwaandoening betreft de afwijking aan de aangezichtszenuw, de zogenaamde trigeminus neuropathy, die zorgt voor het probleem headshaking.

Ataxie is een veel voorkomende neurologische aandoening bij paarden, die voor het gebruik als sportpaard een grote rol kan spelen. Ataxie is een symptoombeschrijving van een aantal ziekten, die zich alle kenmerken door een neurologische (dwz het zenuwstelsel betreffende) verstoring in het bewegingspatroon. Hierbij is er dus geen sprake van een kreupelheid maar van een coördinatief probleem.

De diagnose ataxie wordt vaak gesteld aan de hand van de klinische symptomen. De interpretatie van de symptomen is vaak subjectief en slecht meetbaar, waardoor er gemakkelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Vooral de subtiel atactische paarden kunnen ten onrechte als slap aangeduid worden. De objectievere diagnostische testen laten het toe om een duidelijk onderscheid te maken tussen de orthopedisch- en trainingsgerelateerde of de neurologische problematieken.

Hanneke Panhuijzen
Hanneke Panhuijzen
Casper Crijns
Casper Crijns