Orthopedie

Orthopedisch problemen zijn de hoofdoorzaak voor het vroegtijdig moeten beëindigen van een sportcarrière bij paarden.  Een orthopedisch onderzoek / kreupelheidsonderzoek van het paard wordt uitgevoerd indien het paard (duidelijk) kreupel is, maar ook indien het paard minder of op lager niveau presteert dan verwacht.

Door het vroegtijdig onderkennen van orthopedisch problemen kunnen verdere blessures voorkomen worden. Indien er toch een blessure aanwezig is, is het noodzakelijk om deze adequaat te behandelen.