Paardenpaspoort

 • In verband met risico’s voor volksgezondheid controleert de overheid regelmatig op de naleving van de regels omtrent het gebruik van het paardenpaspoort en de registratie van geneesmiddelen. Dit maakt dat wij u standaard bij aanmelding zullen vragen of u reeds in het paspoort van uw paard heeft vermeld dat het paard niet bestemd is om voor humane consumptie te worden geslacht. Indien dit bij uw paard nog niet in het paspoort staat geregistreerd zullen wij dit in overleg met u eventueel direct in orde maken.

  Bij paarden die zijn uitgesloten voor humane consumptie heeft de dierenarts een bredere keuze in het gebruik van medicijnen dan bij paarden waarbij dit niet het geval is. Daarnaast is het aantal administratieve verplichtingen met betrekking tot registratie in dit geval minder.

  Paarden die niet uitgesloten worden voor de slacht kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen. Daarnaast dient door de eigenaar verplicht een administratie bijgehouden te worden van alle medicijnen (inclusief de wachttijd) die uw paard krijgt toegediend. De dierenarts is in dit geval verplicht om voor de gebruikte medicatie een behandel-/logboekformulier in te vullen, en bij behandeling met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort te vermelden. Gezien de huidige regelgeving zouden wij u vriendelijk willen verzoeken, en bent u zelfs verplicht, om het paspoort van uw paard bij ieder bezoek aan onze kliniek mee te nemen. Voor aanvullende vragen en/of informatie kunt u uiteraard ook altijd bij een van onze paardendierenartsen terecht.

 • 1. Medicijnen die geregistreerd zijn voor paarden en een bepaalde wachttijd voor het slachten hebben.
  2. Medicijnen die niet geregistreerd zijn voor paarden, maar wel voor andere slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens of kippen) en waarvoor een wachttermijn voor het slachten bekend is (minimaal 28 dagen, maar soms langer).
  3. Medicijnen die, indien echt noodzakelijk, bij paarden mogen worden gebruikt met een wachttermijn tot slachten van zes maanden (de zgn. zes maandenlijst).
  4. Medicijnen waar geen wachttijd voor kan worden bepaald, of omdat die medicijnen gevaarlijk zijn voor de consument als ze nog in het vlees zouden zitten, of omdat het risico bij humane consumptie niet is vastgesteld. Als deze medicijnen worden gebruikt, mag het paard nooit meer worden geslacht. Ook deze medicijnen mogen alleen bij uitzondering worden gebruikt.
 • Indien in het paspoort niet is afgetekend dat het paard is uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie, dan gelden voor dierenarts en eigenaar van het paard de volgende verplichtingen:

  Eigenaar:

  In geval van een behandeling door de dierenarts dient het paspoort beschikbaar te zijn, zodat de dierenarts de status kan controleren en eventueel middelen in het paspoort kan noteren.
  Wanneer het paard ter slacht wordt aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden voorgelegd kunnen worden.
  Behandel-/logboekformulieren van de dierenarts (met vermelding van de wachttijden) dienen gedurende een periode van 5 jaar bewaard te worden.

  Dierenarts:

  Bij gebruik van medicijnen uit de groepen 1 en 2 is een dierenarts verplicht de eigenaar schriftelijke informatie te geven over deze diergeneesmiddelen en de wachttijd. Dit kan in de vorm van een behandel-/ logboekformulier.
  Gebruik van medicijnen uit groep 3 dient te worden geregistreerd in het paspoort. Hierbij is een wachttijd van 6 maanden van toepassing.
  Medicijnen uit groep 4 mogen alleen worden gegeven als het paard de aantekening ‘ongeschikt voor humane consumptie’ in het paspoort heeft staan.

Voor de Nederlandse wet worden alle paarden beschouwd als slachtdier, tenzij in het paspoort expliciet staat aangegeven dat het paard niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Hiervoor is in het paspoort een speciale pagina aanwezig, welke zowel door de eigenaar van het paard als door de dierenarts kan worden afgetekend.

Binnen onze kliniek gaan wij er standaard van uit dat uw paard NIET bestemd is voor humane consumptie, dit staat tevens vermeld op onze aanmeldingsformulieren.

Terug naar Paard